Video guides

Video guides

Opsæt Google Tag Manager

Indsæt Google Analytics Tracking

Indsæt Facebook Pixel tracking

Indsæt Facebook Chat

Herunder kan I se den kode som skal indsættes. Husk at skifte XXXXXXXXXXXXXX til jeres Page ID

<div id="fb-root"></div>
<script>
var chatDiv = document.createElement('div');
chatDiv.className = 'fb-customerchat';
chatDiv.setAttribute('page_id', 'XXXXXXXXXXXXXX');
document.body.appendChild(chatDiv);

window.fbAsyncInit = function() {
  FB.init({
    xfbml: true,
    version: 'v9.0'
  });
};

(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = 'https://connect.facebook.net/en_GB/sdk/xfbml.customerchat.js';
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
</script>

Opret abonnements produkter

Lav en rabatkode der giver 10%

Lav en rabatregel der udløser gratis fragt over 200 kr.

Ændre hvornår I hæver pengene på kundens kort.